Moravský zeměvrtný závod s.r.o. - vrty, studny, ekologické a geologické práce Uhřice

Uhřice 58, 696 34 Uhřice Jihomoravský kraj

 • Telefon: +420 548 534 950 - kancelář
 • Mobil: +420 737 285 151 - pan Ing. Medek
 • IČO: 06907211

Popis činnosti

 

Hluboké vrty :

 • vrty do hloubek okolo 200m s konečným průměrem 500mm
 • získání zdroje vody
 • geotermální energie tepelnými čerpadly
 • geologický průzkum
 • specializujeme se na vrtání nesoudržných hornin - jílu, písku a štěrku
 • jsme schopni vrtat i ve skalních horninách nebo v kombinacích soudržných a nesoudržných hornin

 

Studny :

 • studny jak pro soukromníky, tak i pro obce, firmy, tělovýchovné a sportovní kluby, ubytovací zařízení a další zákazníky
 • při hloubení studní vždy vycházíme z místních hydrogeologických poměrů a z požadavků zákazníka na předpokládané množství vody
 • jsme schopni realizovat studnu o průměru 216mm, 273mm, 324mm, 425mm, 630mm, 820mm a 1020mm s výstrojí z betonu, PVC, PEHD, oceli, PVC-U nebo nerezi
 • před zahájením prací vždy provádíme osobní bezplatnou prohlídku místa, během které dáváme návrh prací i ceny

 

Speciální práce :

 • stavební čerpání, odvodnění stavební jámy, drenáže
 • zemní práce, práce se stavebními mechanizmy, stavební práce především za účelem doplnění geologických prací
 • přívod vody od zdroje k místu využití včetně dodávky a instalace čerpadel, ale i samostatně, kanalizace
 • úpravy zhlaví vrtu, návrhy vodárenských systémů včetně návrhů úpravy vody
 • založení stavby na pilotách nebo betonových základech, patky, základové pasy, vše včetně projektu
 • vrtané mikropiloty, kotvy, piloty a pilotové studny pažené do ʃ 1020 mm a nepažené do ʃ 1400 mm sanace sesuvů, zajištění stavební jámy, zajištění svahu

 

Ekologické práce :

 • sanační práce (sanace podzemní i povrchové vody a zeminy při kontaminaci)
 • geoekologický průzkum, monitorovací systémy, zabezpečení skládek
 • likvidace ekologických havárií

 

Geologické práce :

 • inženýrsko-geologický průzkum IG (výstavba nových objektů, rekonstrukce stávajících staveb, návrhy zakládání a rekonstrukce základů budov) vše od projektu přes technické a terénní práce až po vyhodnocení a závěrečnou zprávu
 • hydrogeologický průzkum HG (zjišťování a vyhledávání zdrojů podzemní vody, ověřování kvality podzemní vody, vzorkování, čerpací zkoušky) vše od projektu přes technické a terénní práce až po vyhodnocení a závěrečnou zprávu
 • čerpací zkoušky orientační, krátkodobé i dlouhodobé rozbory podzemní vody fyzikální i chemické geologické a statické posudky, vyhodnocení, poradenská činnost

 

Lepené filtry :

 • naše firma je od roku 1994 výrobcem lepených filtrů
 • na základě letitých zkušeností jsme schopni lepit filtry o různých velikostech a rozměrech dle přání zákazníka
 • lepený filtr je vyroben z materiálů, které jsou laboratorně ověřeny, mají atest KHS a odpovídají předpisům ČR i EU pro použití do vrtů na pitnou vodu
 • námi vyrobené lepené filtry slouží v desítkách vrtů po celé republice
 • lepené filtry také dodáváme řadě vrtařských společností

 

Odeslat poptávku nebo dotaz: Moravský zeměvrtný závod s.r.o. - vrty, studny, ekologické a geologické práce Uhřice

Otevírací doba: Dle telefonické dohody
Uhřice 58, 696 34 Uhřice